استبلایزر MSTL-M3STL

STL3STL-SPEC-1big

جهت مشاهده بهتر مشخصات استبلایزر بروی تصویر کلیک کنید

STL3STL-SPEC-2

جهت مشاهده بهتر مشخصات استبلایزر بروی تصویر کلیک کنید

IMG_0055

استبلایزر سروو موتوری سه فاز 500VA

استبلایزر سه فاز 500KVA

استبلایزر سه فاز 500KVA


IMG_2880

استبلایزر سروو موتوری 100KVA

IMG_2869

استبلایزر سروو موتوری 30KVA

Graphic1

M3STL110A/100KVA

M3STL160A-96

M3STL160A/150KVA

امکان ساخت و ارائه رنجای توانی و یا مشخصات خاص خارج ار رنج ارائه شده تا 1MVA وجود دارد