استبلایزر

استبلایزر چیست و انواع آن کدام است؟

مفهوم کلی استبلایزر ، تثبیت کننده و پایدار کننده است و در خیلی از زمینه ها به جز صنعت برق وجود دارد. در هر زمینه ای که بخواهیم علی رغم تغییرات و پارامترهای محیطی همواره به هدفی با خصوصیات مشخص دست پیدا کنیم و آن هدف ویژگی های خود را همچنان حفظ نماید در واقع از سیستم استبلایزر استفاده کرده ایم .
در صنعت برق، بیشتر در خصوص منابع AC این مفهوم به کار می رود که این منبع AC عمدتا برق شهر و یا برق تولید شده توسط ژنراتورها می باشد.
یک منبع AC دارای 4 پارامتر مهم می باشد که برای پایداری کامل، ثابت ماندن این پارامترها ضروری است و به شرح زیر است :
1- مقدار موثر ولتاژ (VRMS)
2- مقدار پیک ولتاژ(VP)
3- نسبت توان هارمونیک اصلی به کل(THD)
4- فرکانس

در کلاس بندی و فروش استبلایزر ها علاوه بر قابلیت پایداری 4 پارامتر فوق، 2 پارامتر مهم وجود دارد .
الف) دقت تنظیم ولتاژ
ب) سرعت اصلاح ولتاژ
در ادامه، به بررسی انواع استبلایزر ها و مقایسه آن ها با یکدیگر می پردازیم .

1- استبلایزر های پله ای

ساده ترین نوع استبلایزر ها نوع پله ای می باشد که در این روش معمولا از یک ترانسفورماتور با سرهای مختلف و همچنین تعدادی المان سوییچ کننده مانند رله و یا ترایاک جهت تغییر این سرها جهت جبران تغییرات ولتاژ برق شهر و تامین ولتاژی ثابت ولی با تلرانس قابل قبول برای مصرف کننده استفاده می شود.


برای این کار، 2 روش وجود دارد. در روش اول مطابق شکل فوق، برق شهر به سر 220 ولت ترانس وارد می شود (اگر سیستم شبکه 220 ولت باشد). هنگام کاهش ولتاژ برق شهر رله K1 تغییر وضعیت داده و ولتاژ سر بالاتر ترانس را به مصرف کننده می رساند و در صورت افزایش برق شهر، رله K2 تغییر وضعیت می دهد و این بار ولتاژ کمتری را به مصرف کننده می رساند و بدین طریق تغییرات برق شهر را برای مصرف کننده جبران می نماید.
در روش دوم این بار مصرف کننده به سر 220 ولت ترانس وصل شده و هنگام کاهش برق شهر رله K2 باعث می شود برق شهر به سر پایین تر ترانس وصل شود و لذا خروجی ترانس که مصرف کننده را تغذیه می کند به ثبات می رسد و همچنین هنگام افزایش برق شهر تغییر وضعیت رله K1، باعث ثبات خروجی می گردد.
در روش 1 به دلیل اینکه ارتباط برق شهر با ترانس همواره وصل است و سوییچینگی وجود ندارد، جریان های لحظه ای در رابطه با تغذیه ترانس وجود ندارد و پرش ولتاژ روی بار کم می باشد ولی در عوض با تغییرات ولتاژ برق شهر چون همواره به یک سر با ولتاژ نامی در محاسبات ترانس وصل است باعث می شود تا ترانس در شرایط استاندارد و در به اصطلاح دور بر ولت(tr/v) نامی خود قرار نداشته باشد که باعث افزایش جریان بی باری و کاهش راندمان و افزایش نسبی دمای ترانس می شود که برای جبران نسبی این نقیصه بایستی دور بر ولت را در محاسبات بالاتر در نظر گرفت که منجر به تلفات مس بالاتر و افزایش حجم و وزن و قیمت ترانس می گردد.
در روش 2 چون با تغییرات برق شهر، این برق شهر به سر مناسب خود در ترانس وصل می شود، ترانس در شرایط نامی خود کار خواهد نمود و مشکلات روش 1 را ندارد ولی به دلیل سوییچ برق شهر به ترانس، تغذیه ترانس هنگام تغییر وضعیت رله ها قطع و وصل می شود که منجر به ایجاد پرش ولتاژ در خروجی می شود که به خصوص با توجه به سلفی بودن ماهیت ترانسفورماتورها و وجود جریان های تاخیری در بارهای سلفی این مورد حادتر می گردد.
البته به کمک قطعات جانبی و استفاده از مدارات snapper می توان این پرش ها را حذف نمود.
با ترکیب روش 1 و 2 میتوان هر دو مزیت 2 روش فوق را بدست آورد و با تعداد کمتری رله و سرهای ترانس، به دقت های بالاتری رسید. در مدلهای PADIDE3K و T63 و T120 از همین روش استفاده شده است .
در استبلایزر های پله ای بسته به نوع نمونه برداری از ورودی می توان پارامترهای اول و دوم یعنی مقدار موثر و مقدار پیک تغذیه مصرف کننده را پایدار نمود. شاید به کمک مدارات فیلتر بتوان پارامتر سوم یعنی THD را نیز بهینه نمود ولی روی پارامتر 4 یعنی فرکانس تغذیه هیچ کنترلی وجود ندارد.

1-1: دقت تنظیم ولتاژ

ضعف بزرگ استبلایزرهای پله ای 0 دقت پایین تنظیم ولتاژ خروجی و یا دقت رگولاسیون آنهاست . برای دستیابی به دقت بالا بایستی تعداد پله ها را زیاد نمود ولی دقت تنظیم ولتاژ خروجی را نمی توان بهتر از 5 ولت یا حدود 3% لحاظ نمود که علت اصلی آن بخاطر نیاز به تعداد بیشتر رله و یا سرهای ترانس نیست بلکه بدلیل وجود نیاز به پنجره کور برای سوئیچ رله ها و یا ترایاک هاست .
(dead aperture) وجود این پنجره باعث می شود تا سیستم نوسانی نشود به عبارت دیگر اگر بعنوان مثال رله 1 هنگام کمتر شدن ولتاژ خروجی از 220 ولت بایستی عمل کند و سر ترانس را تغییر بدهد نبایستی با افزایش خروجی نسبت به همان 220 ولت سر تعویض شده را برگرداند.
در این صورت سیستم بسیار حساس بوده و مرتبا در حال تغییر وضعیت رله ها خواهد بود و نه تنها رگولاسیون خوبی نخواهیم داشت بلکه یک خروجی ناپایدار با سوئیچینگ دائمی زیاد خواهیم داشت. لذا در نظر گرفتن یک محدوده کور مثلا 5 یا 6 ولت میتواند جلوی این امر را بگیرد. مثلا اگر خروجی در صورت کمتر شدن از 215 ولت تغییر داده شود و به 220 تغییر کند و با افزایش از 225 ولت کاهش داده شود و روی 220 تغییر کند مشکل نوسانی شدن حل خواهد شد و عملا دقت رگولاسیون 5 ولت بر سیستم تحمیل میگردد.
اغلب استبلایزرهای پله ای با دقت تنظیم 10 ولت یا حدود 5% طراحی می شوند که البته برای اغلب مصارف متداول مناسب است .استبلایزرهای مدل PADIDE3KVA و T63 و T120 بافرتک دارای دقت تنظیم 5 ولت می باشد.

2-1: سرعت تنظیم ولتاژ استبلایزر:

بزرگترین حسن استبلایزر های پله ای نسبت به مدلهای پیوسته سروو موتوری که بدان خواهیم پرداخت ، سرعت بالای آنهاست .
اغلب این ابهام وجود دارد که استفاده از ترایاکها چون المان الکترونیک هستند باعث سرعت بالاتری نسبت به رله هاست که یک المان در واقع مکانیکی است ولی در واقع اینطور نیست. در ترایاکها پس از قطع یک ترایاک بایستی تا زمان عبور از صفر شکل موج برق شهر صبر نمود تا ترایاک خاموش شود و سپس با تاخیر مناسب بدلیل امکان وجود بار سلفی و تاخیر در جریان و ادامه روشن ماندن ترایاک صبر نمود و سپس ترایاک بعدی را روشن نمود که این زمان در مجموع تقریبا معادل زمان سوییچ توسط رله هاست . بغلاوه رله ها بدلیل وجود تیغه باز و بسته در یک سوییچ (change over) امکان اتصال کوتاه شدن مسیر ترانس را به صفر میرسانند ولی ترایاکها دارای این امکان در یک سوییچ نیستند.

3-1: نگهداری و سرویس استبلایزر:

استبلایزر های پله ای علی رغم مکانیکی بودن ماهیت رله ها ، به دلیل بسته بودن فضای رله ها نیازی به سرویس دوره ای ندارند مشروط بر اینکه از snapper مناسب برای تیغه های رله ها استفاده شود تا مانع خال زدن کنتاکتها شد و البته کیفیت پلاتینهای رله ها و سرکت قطع و وصل رله ها بسیار تعیین کننده می باشد.

4-1: تکنیک سوئیچینگ رله ها

زمان و نحوه اعمال فرمان تغییر وضعیت رله ها بسیار در کیفیت نحوه رگولاسیون خروجی نقش دارد.
با نمونه برداری از شکل موج برق شهر و اعمال فرمان سوییچ رله ها در زمانی که در لحظه گذر از صفر شکل موج ، رله تغییر وضعیت دهد باعث میشود که در زمان صفر بودن جریان مصرف کننده ، سوئیچینگ انجام شود که باعث به حداقل رسیدن پرش ولتاژ و ایجاد اسپارک در تیغه رله ها میشود که البته بایستی سلفی بودن بار و جریانهای تاخیری گذر از صفر نیز در نظر گرفته شود.

در استبلایزر های مدل PADIDE3KVA و T63 و T120 بافرتک ، از این تکنیک استفاده شده است .

5-1: رنج ولتاژ قابل قبول برای رگولاسیون استبلایزر:

محدوده ای از ولتاژ ورودی که در رنج رگولاسیون استبلایزر قرار دارد نیز پارامتر مهمی در انتخاب استبلایزر است . بطور معمول رنج از 160 تا 260 ولت برای سیستم 220 ولت مناسب میباشد .
استبلایزر ها دارای 2 رنج ولتاژ ورودی هستند . نخست رنجی که در کورس رگولاسیون دقیق استبلایزر است و می تواند در آن رنج دقت تعریف شده ( مثلا +/-5V) را در خروجی داشته باشد .
در صورت تجاوز ولتاژ ورودی از رنج اول خروجی شروع به افت و یا افزایش میکند تا جایی که برای مصرف کننده خطرناک نباشد که معمولا 190V درمحددوده پایین و240V در محدوده بالاست که متناظر با حدود 140V و 280V در ورودی میباشد . بنا براین رنج دوم از 140V تا 280V خواهد بود و در خارج از این رنج استبلایزر جهت محافظت از مصرف کننده خروجی را قطع می کند و پس از مجاز شدن ولتاژ و طی تاخیر مناسب در وصل خروجی را فعال خواهد نمود.
خلاصه : استبلایزر پله ای دارای دقت رولاسیون حداکثر 5 ولت ، سرعت رگولاسیون خوب ، رنج قابل قبول در ورودی است .
عیب غالب این سیستم ها پرش ولتاژ در خروجی است که اگر سوئیچ رله ها با تکنیک مناسب و همراه با حفاظت مناسب انجام شود مسئله ساز نیست .
این استبلایزر ها دارای محدودیت توانی هستند و در توانهای بالاتر از 12KVA به دلیل بالا بودن جریان سوییچ در رله ها هنگام رگولاسیون قابل تولید نیستند.

2- استبلایزر های پیوسته یا سروو موتوری :

در این نوع استبلایزر ها از یک اتوترانس که سطح سیم پیچ یکی از وجوه آن تراش خورده و تمامی سیم پیچها دور به دور در دسترس است و یک یا چند ذغال روی این سیم پیچها حرکت میکند استفاده می شود.
با اعمال برق ورودی به سر 220 ولت این اتوترانس یا وریاک و حرکت ذغال روی سیم پیچها میتوان به ولتاژ مورد نظر ولی با دقت بالا و بصورت پیوسته دسترسی پیدا کرد.
در این نوع استبلایزر مانند روش پله ای به 2 روش می توان این کار را انجام داد .


در روش 1 برق ورودی به سر ثابت 220 ولت وصل می شود و خروجی با تغییر ذغال روی سیم پیچ در جهت مناسب جهت تقویت یا تضعیف باعث رگولاسیون می شود که البته با تغییر برق شهر اتوترانس در شرایط نامی خود از حیث دور بر ولت کار نخواهد نمود و از طرفی رنج رگولاسیون در این روش بسیار محدود است .
در روش 2 برق ورودی به سر متغیر وریاک اعمال می شود و خروجی از سر 220 ولت گرفته میشود که بسته به تغییرات برق ورودی سر متغیر حرکت نموده و ولتاژ ورودی را به سر مناسب وریاک می رساند لذا خروجی ثابت باقی می ماند. در این روش طراحی و فرامین موتور وریاک که سر متغیر را حرکت میدهد باید به گونه ای باشد تا به طور ناخواسته سر متغیر را در شرایط حضور برق شهر به سرهای پایین وریاک نرساند تا موجب اتصال کوتاه وریاک نشود.
برای جریانهای مصرفی تا حدود 20 آمپر نبازی به استفاده از ترانس بوستر در مدار استبلایزر نیست و جریان بار می تواند تماما از ذغالها عبور کند ولی در جریان های بالاتر بایستی از ترانس بوستر به روش زیر استفاده شود.


در این روش ثانویه یک ترانس ایزوله ورودی و خروجی را به هم وصل میکند و در اولیه این ترانس که با نام ترانس بوستر شناخته می شود (بوستر به مفهوم بالابرنده جریان چون این ترانس وظیفه تقویت جریان دریافت شده از وریاک را به عهده دارد) ولتاژی توسط سر ثابت و متغیر وریاک دریافت می کند و آین ولتاژ با نسبتی به خروجی منتقل شده و این ولتاژ منتقل شده یا با ولتاژ ورودی جمع و یا از آن کم میشود و باعث اصلاح ولتاژ خروجی خواهد شد.
اگر فرض کنیم که ولتاژ ورودی 160ولت و خروجی 220ولت باشد و این حداکثر رنج اصلاح ولتاژ این استبلایزر باشد ، ولتاژ ثانویه ترانس بوستر VR=60 خواهد بود . در این شرایط ولتاژی که وریاک از طریق برق شهر در اولیه ترانس بوستر منتقل میکند برابر Vr=160V میباشد . اگر توان مصرف کننده PO=10KW باشد لذا جریان خروجی برابر با IO=10000/220=45A و جریان ورودی معادل II=10000/160=62.5A خواهد بود با توجه به نسبت تبدیل ترانس بوستر N=60/160=0.375 جریان اولیه ترانس بوستر یا جریانی که از ذغالهای وریاک عبور میکند معادل Iv=62.5x0.375=23.4A می باشد. یعنی با کنترل جریان 23.4آمپری میتوان جریان 45A مصرف کننده را کنترل نمود .
ترانس بوستر در این شرایط عمل تقویت جریان را انجام میدهد. با تغییر نسبت تبدیل ترانس بوستر و بقیه پارامترها می توان به رنجهای متنوع و توانهای مختلف دست پیدا کرد. در شرایط تقویت ولتاژ ، سر متغیر در جهت نقطه نول نسبت به سر ثابت حرکت میکند. به منظور تضعیف برق شهر ، سر متحرک در جهت نقطه فاز خروجی نسبت به سر ثابت حرکت خواهد نمود و در شرایط عدم تقویت یا تضعیف ، سر متغیر و ثابت هم ولتاژ خواهند بود و لذا اولیه و ثانویه ترانس بوستر ولتاژ صفر خواهند داشنت و ولتاژ ورودی و خروجی یکی خواهند شد.

1-2 دقت تنظیم ولتاژ استبلایزر:

استبلایزر های پیوسته دارای دقت تنظیم ولتاژ خیلی خوبی هستند و عملا میتوان خطای رگولاسیون آنها را به صفر رساند .
برای داشتن خطای صفربا توجه به نوسانات جزئی دائمی برق شهر، ذغال وریاک بایستی دائما در حال حرکت های جزئی باشد واین منجر به استهلاک زیاد ذغالها و موتور وریاک میشود . به همین دلیل معمولا یک dead aperture حدود 1 یا 2 ولت برای رگولاسیون در طراحی برای جلوگیری از استهلاک لحاظ میشود.
نکته بسیار مهم در طراحی وریاک این استبلایزر ها یکی تعداد دورهای سیم پیچ وریاک ویا دور بر ولت آنست تا حتما ارزش هر دور ترانس وریاک کمتر از 1 ولت یا همان حدود باشد (با لحاظ کردن نسبت تبدیل ترانس بوستر ) تا با حرکت روی یک سیم بتوان به دقت 1 ولت رسید و همچنین عرض ذغال کمتر از عرض مفید مقطع سیم وریاک نباشد تا هنگام حرکت ذغال ، حتما قبل از رها کردن سیم در تماس ، سیم بعدی توسط ذغال لمس شده باشد . در غیر اینصورت پیوستگی شکل موج ولتاژ خروجی هنگام حرکت ذغال مختل خواهد شد وشکل موج خروجی هنگام اصلاح معوج شده که برای مصرف کننده مناسب نیست .
در مدلهای MSTL , M3STL بافرتک ، این مورد بدقت رعایت شده است .

2-2: سرعت تنظیم ولتاژ استبلایزر:

سرعت تنظیم ولتاژ در این سیستم پایین است و جزو نقطه ضعف های آنست .
در مدلهای ستونی که ذغال بصورت خط مستقیم روی سیم پیچ حرکت میکند این سرعت بسیار پایین تر از مدلهای دوار است و اغلب برای اصلاح یک تغییر ولتاژ ماکزیمم 60 ولتی ، حداقل 2 ثانیه زمان صرف میشود وحال آنکه این زمان در مدلهای دوار کمتر از 1 ثانیه میباشد . در مدلهای دوار حرکت ذغال روی قوس دایره می باشد ولذا با یک حرکت زویه ای 300 درجه کل مسیر طی می شود.
اگر سرعت حرکت ذغال بسیار زیاد باشد سیستم نوسانی می شود و در این سرعت زیاد از نقطه تنظیم عبور کرده و محددا بایستی ذغال برگردد و برای ثابت ماندن در نقطه هدف شاید چندین بار از روی آن رفت و برگشت کند که مناسب نیست و اگر سرعت کم باشد زمان اصلاح ولتاژ طولانی میشود.
ولی اگر سرعت حرکت موتور متناسب با مقدار خطای ولتاژ باشد (proporsional) در آن صورت در خطاهای زیاد موتور با سرعت بالا به سمت نقطه اصلاح حرکت نموده و همچنان که به نقطه هدف نزدیک میشود سرعت کم می شود وبا یک حرکت بدون رفت و برگشت به نقطه اصلاح خواهد رسید.
در مدل های MSTL , M3STL سرعت اصلاح ولتاژ معادل 10msec./v میباشد و حداکثر ظرف 0.4 ثانیه اصلاح ولتاژ انجام می شود.

3-2: نگهداری و سرویس استبلایزر :

به دلیل حرکت ذغال روی سیم پیچها به مرور سطح سیم پیچها ذغال اندود میشود و در دوره های 6 ماهه تا یکساله بسته به نوسانات برق شهر در منطقه نصب و حرکت ذغالها ، بایستی سطح سیم پیچها تمیز شوند . در مدلهای ستونی بدلیل طولانی تر بودن کورس حرکت ، سطح بیشتری نیاز به تمیز کردن دارند.
مورد دوم تمام شدن ذغالهای وریاک میباشد که معمولا هر 3 سال یکبار در شرایط معمولی بایستی تعویض شوند. تمام شدن ذغالها و عدم تعویض به موقع آنها بسیار مهم است چون در غیر اینصورت جاذغالی ها با سطح سیم پیجها تماس خواهند یافت و منجر به خراب شدن و خراشیدن آنها میشوند که ایجاد خسارت سنگین خواهند نمود چون قیمت عمده یک استبلایزر از این نوع مربوط به وریاک های آنست .
اغلب استبلایزر های سروو موتوری یا پیوسته فاقد سیستم حفاظت الکترونیکی ذغالها هستند . وجود این سیستم که در مدلهای MSTL M3STL بافرتک لحاظ شده اند باعث می شود هنگام تمام شدن ذغالها و یا گیر کردن ذغالها هنگام حرکت ، پیام mechanical error در پنل کنترل ظاهر شود و جلوی حرکت ذغال گرفته می شود .

4-2: رنج ولتاژ قابل قبول برای رگولاسیون استبلایزر :

مانند استبلایز های رله ای 2 رنج برای ولتاژ ورودی وجود دارد . رنج اول رنجی است که خروجی دقت +/-1 V خود را حفظ میکند. این رنج معمولا در محدوده +/-20% ولتاژ نامی قابل قبول است یعنی بین 180 تا 260 در سیستم تک فاز که البته رنجهای وسیعتر نیز قابل ارائه میباشد.
رنج دوم که خروجی هنوز در محدوده مجاز میباشد (یعنی خروجی بالاتر از 190 و کمتر از 240 ولت) متناظر با ورودی بین 160 تا 280ولت میباشد. در خارج از این رنج جهت حفاظت از مصرف کننده با تاخیر مناسب خروجی قطع میشود و پس از رفع افت و اصلاح ولتاژ مجددا خروجی فعال میگردد.
خلاصه : استبلایزر های پیوسته دارای دقت رگولاسیون در حد 1 ولت ، سرعت رگولاسیون کم ، رنج قابل قبول در ورودی است .
عیب غالب این سیستمها نیاز به نگهداری و سرویس دوره ای و سرعت کم رگولاسیون آنهاست . و حسن آنها پیوستگی شکل موج خروجی و عدم پرش ولتاژ و جریان و قابلیت استفاده در رنج توانی وسیع حتی تا چند مگا ولت آمپر میباشد.
این تیپ استبلایزر می تواند هارمونیکهای مزاحم را بدلیل وجود ترانس بوستر سری که خود یک سلف یا فیلتر پایین گذر قوی است حذف نماید واگر از خازن موازی با ظرفیت مناسب در خروجی استفاده شود میتوان به THD کمتر از 1% نیز رسید.
در این استبلایزر هیچ کنترلی روی فرکانس نیست .

3- استبلایرز های نوع PWM based Dynamic voltage stabilizer

در این نوع از استبلایزر ها، هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد ( رله یا ذغال وریاک ) و عمل رگولاسیون کاملا الکتروتیکی و به روش PWM انجام میشود.
شمای کلی کار در شکل زیر نمایش داده شده است .


در این سیستم ، مانند روش سروو موتوری بین برق ورودی و خروجی ، ثانویه یک ترانس بوستر قرار دارد که ولتاژ دو سر آن VR بسته به پایین و یا بالا بودن برق ورودی یا با آن جمع و یا از آن کم می شود تا ولتاژ خروجی بسته به شرایط ، رگوله و تثبیت شود.
در اولیه این ترانس بوستر ، Vr توسط یک سیستم سوئیچینگ (مشتمل بر 4 عدد سوییچ الکترونیکی که در اینجا از igbt با شماره های S1 تا S2 استفاده شده است) با استفاده از برق ورودی یکسو شده تمام موج (RECTIFIER) ساخته میشود .
اگر برق ورودی ولتاژی کمتر از مقدار مورد نظر داشته باشد و نیاز به تقویت داشته باشد ، در نیم سیکل های مثبت برق شهر S1 ,S4 با فرکانس سوئیچینگی که بسته به نوع طراحی دارد شکل موج یکسو شده برق ورودی را روی اولیه ترانس بوستر سوئیچ می کنند که نسبت پریودهای روشن و خاموش بودن هر سوئیچ بسته به مقدار موثر ولتاژ اصلاحی مورد نیاز برای جبران ولتاژ ورودی نسبت به خروجی دارد.
در نیم سیکل های منفی با همین روش ولی توسط S2,S3 انجام می شود و نهایتا شکل موج VM ساخته می شود. مقدار موثر و نهایتا PEAK آن بستگی به نسبت ON و OFF بودن سوئیچ ها و یا اصطلاحا duty cycle هر پریود دارد که این نسبت از مقایسه نمونه خروجی و ورودی توسط سیستم کنترل ، محاسبه و اعمال می شود. این ولتاژ پس از فیلترینگ Vr را می سازد که به اولیه ترانس بوستر اعمال می شود.
اگر ولتاژ ورودی نیاز به تضعیف داشته باشد عین این عمل انجام می شود با این تفاوت که در نیم سیکلهای متبت S2,S3 و در نیم سیکل منفی S1,S4 عمل سوئیچینگ را انجام میدهند و نهایتا همان VM ولی با پلاریته معکوس حاصل شده و اینبار پس از عبور از فیلتر بدلیل پلاریته معکوس باعث تضعیف ورودی می شود.
بدین طریق به روش PWM مقدار موثر با تغییر عرض پالس ها کنترل می شود.
توپولوژی ارائه شده یک نمونه ساده از روش کار است و در عمل روشهای دیگری برای حذف اسپارکها و برگرداندن انرژی های ذخیره شده در سلف و ترانس به برق شهر و همچنین مدارات snapper وجود دارد که در اینجا تنها روش کلی ارائه شده است .

1-3 دقت تنظیم ولتاژ استبلایزر:

این روش دارای دقت رگولاسیون خیلی خوبی است و میتوان دقت خروجی را تا زیر نیم درصد هم رساند. چون کنترل الکترونیکی می باشد و عمل رگولاسیون با تغییر عرض پالس انجام می شود عملا محدودیتی برای بالا بردن دقت وجود ندارد.

2-3 سرعت اصلا ح ولتاژ استبلایزر:

سرعت اصلاح که تابع سرعت نمونه برداری واعمال سیگنال کنترل به gate مدارات قدرت است بسیار بالاست و در حد دقت رگولاسیون در UPS های ON LINE است و در حد زیر میلی ثانیه میباشد.
اگر به جای نمونه برداری از مقدار موثر و یا PEAK ورودی و خروجی از فرم شکل موج نمونه برداری شود میتوان به سرعت مناسب دست یافت به نحوی که مصرف کننده هیچگونه احساسی از تغییرات برق شهر نداشته باشد.

3-3 نگهداری و سرویس استبلایزر :

بدلیل عدم وجود هر قطعه متحرک در این روش مانند رله ها و یا ذغال (جاروبک ) در روشهای قبل ، هیچگونه نیازی به سرویس و نگهداری وجود ندارد و تنها کالیبراسیون و تنظیمات دوره ای کفایت میکند.

4-3 رنج ولتاژ قابل قبول برای رگولاسیون استبلایزر :

رنج قابل قبول بسته به نسبت تبدیل ترانس بوستر و قدرت جریان دهی المانهای قدرت در سوئیچینگ دارد که محدودیتی ندارد.
خلاصه : استبلایزر های PWM base دارای دقت رگولاسیون بهتر از1 ولت ، سرعت رگولاسیون بالا ، رنج قابل قبول در ورودی است .
دارای پیوستگی در شکل موج خروجی هنگام رگولاسیون هستند و بخوبی هارمونیکهای مزاحم را حذف می کنند و دارای THD بسیار پایینی در حد حداکثر 1% می باشند.
دارای راندمان بهتر از 97% هستند و تلفات بسیار پایینی دارند که بیشتر به واسطه فرکانس سوئیچینگ و همچنین وجود ترانس بوستر می باشد.
از حیث حجم و وزن از 2 نمونه قبلی ارجحیت زیادی دارد و قابل ساخت در رنجهای توانی بسیار بالایی را داراست.
تنها اشکال این سیستم عدم کنترل روی فرکانس برق شهر میباشد. اساسا همان شکل موج برق شهر را سوییچ می کند که البته اگر بخواهیم این نقیصه را هم نداشته باشد باید از ON LINE UPS استفاده نمود که دیگر از کلاس استبلایزر ها خارج می شود.
تولید این سیستم در رنجهای توانی پایین مقرون به صرفه نیست و قیمت تولید آن تا حدودی معادل قیمت ON LINE UPS ها می باشد.

در اینجا مبحث مقایسه انواع متداول استبلایزر ها به پایان می رسد .
از آنجا که داشتن دانش کاملتر مشتریان ارجمند از سیستمهای استبلایزر باعث بالا بردن دقت آنها در انتخاب نوع مورد نظرشان میشود و تبلیغات صرفا تجاری و نمایشی کمتر روی انتخاب آنها تاثیر میگذارد. امیدوارم این توضیحات و مقایسه ها تا حدودی برای تصمیم گیری و انتخاب سیستم مطلوب برای مصرف کننده مورد نظر شما دوستان عزیز موثر و مفید بوده باشد.