تابلو برق صنعتی

تابلو برق صنعتی

  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای
  • توزیع فشار ضعیف بصورت تخصصی
  • طراحی و ساخت تابلوهای فرمان سیستمها و ماشینهای صنعتی
  • تابلوهای تغذیه مجهزبه UPS و استبلایزر جهت تامین برق اضطراری مصرف کننده ها
  • طراحی وساخت تابلوهای توزیع خاص جهت استفاده در سیستمهای ناوبری دریایی
  • طراحی و ساخت تابلوهای ATS فرمان ژنراتور
  • طراحی و ساخت تابلوهای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی
  • ساخت تابلوهای ویژه و خاص