اینورتر

اینورتر بافرتک

اساسا کلمه اینورتر یک مبحث کلی است و به هر مبدلی میتوان اینورتر گفت.
ترانسفورماتورها، کنترل دور موتورهای الکتریکی ، منابع تغذیه و خیلی از سیستمهای دیگر همگی اینورتر هستند .
در مبحث ما منظور از اینورتر مبدلی است که یک شکل موج DCرا به AC تبدیل میکند.

اینورترها به 2دسته کلی تقسیم میشوند:
اینورترهای سینوسی و شبه سینوسی
همانگونه که از نام گذاری مشخص است ، تفاوت این 2 مدل در شکل موج خروجی آنهاست که در مبحث UPS ها راجع بدان توضیحات کاملی ارائه شده است .
از مهمترین کاربرد اینورترها مبحث انرژی های نو و بالاخض انرژی خورشیدی میباشد. دراین کاربرد از انرژی خورشیدی جهت شارژ باتری استفاده میشود و همزمان یک اینورتر ، ولتاژ باتری را به برق متناوب جهت مصارف مختلف تبدیل میکند. بدلیل محدود بودن انرژی ورودی در این نوع کاربردها ، راندمان اینورتر مورد مصرف اهمیت زیادی پیدا می کند.
بسته به نوع و تعداد باتری ها در ورودی اینورتر، نسبت تبدیل آن مشخص میشود ولی عمده ترین آن 12VDC/220VAC و 48VDC/220VAC و 110VDC/220VAC می باشد.
اینورترها فاقد شارژر برای شارژ باتری هستند وشارژ باتری توسط شارژر جداگانه ای انجام می شود.
در زیر نمای کلی یک اینورتر با 2 تیپ شکل موج نمایش داده شده است.