یو اس پی تک فاز – تک فاز

منبع تغذیه بدون وقفه (Uninterruptable Power Supply) همانگونه که از نامش پیداست جهت تامین تغذیه مصرف کننده های حساسی که بایستی همواره تغذیه مطمئن و بدون وقفه و انقطاعی علی رغم نوسانات و قطعی برق شهر داشته باشند بکار می رود. اصول کار آن چنین است که مادامیکه برق شهر (یا منبع ورودی آن) حضور دارد از آن به عنوان تامین انرژی مورد نیاز مصرف کننده و در صورت غیر قابل استفاده شدن آن، از منبع دوم که معمولا باتری می باشد استفاده می کند.
UPS ها دارای 2 دسته اصلی هستند: 1- Line interactive (Off line) 2- On lineجهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه یو اس پی مراجعه کنید.

مشخصات یو اس پی های LINE INTERACTIVEKI Seriesمدل یو اس پی
Line Interactiveنوع یو اس پی
(KVA) 1 - 5رنج توان
دو مدل (داخلی - خارجی)باتری
سینوسی کاملشکل موج


جهت مشاهده مشخصات کامل محصول بروی تصویر روبرو کلیک نمایید.Mini-Guard Seriesمدل یو اس پی
Line Interactiveنوع یو اس پی
(KVA) 0.5 - 2رنج توان
دو مدل (داخلی - خارجی)باتری
شبه سینوسیشکل موججهت مشاهده مشخصات کامل محصول بروی تصویر روبرو کلیک نمایید.

مشخصات یو اس پی های ON LINEFR-UK11 Seriesمدل یو اس پی
On Lineنوع یو اس پی
(KVA) 1 - 15رنج توان
تکفازنوع ورودی - خروجی
سینوسی کاملشکل موج
داردترانس ایزوله

جهت مشاهده مشخصات کامل محصول بروی تصویر روبرو کلیک نمایید.KR11 Plus Seriesمدل یو اس پی
On Lineنوع یو اس پی
(KVA) 1 - 10رنج توان
دو مدل (داخلی - خارجی)باتری
سینوسی کاملشکل موج

جهت مشاهده مشخصات کامل محصول بروی تصویر روبرو کلیک نمایید.

برای مشاهده انواع یو پی اس های تک فاز و سه فاز می توانید به بخش محصولات مراجعه فرمایید، برای فروش یو پی اس دست دوم هم به بخش محصولات فروش یو پی اس دست دوم مراجعه فرمایید.