تابلوهای تست عایقی

تابلوهای تست ولتاژ بالا (HIGH VOLTAGE) و تست نشتی (LEAKAGE) چیست؟

تمامی مصرف کننده های برقی ، قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسند ، بایستی علاوه برطی موفق مراحل کنترل کیفی خاص آن محصول از حیث عملکرد ، مراحل زیر را برای دریافت استاندارد امنیت کاربرد محصول طی کنند.

–  میزان مصرف انرژی و قرار گرفتن در محدوده استاندارد مصرف .

–  عدم وجود نشتی جریان بین خطوط تغذیه آنها از برق شهر و بدنه دستگاه .

– عایق بودن بدنه و خطوط تغذیه نسبت به هم و بدنه در ولتاژهای بالا (طبق استاندارد هر محصول )

این تستها بخصوص برای سیستمهای خانگی مانند یخچال ، فریزر، ماشین رختشویی و ظرف شویی و… بسیار مهم است چرا که دائما در منازل مورد استفاده قرار میگیرند و هر گونه نشتی و یا اتصال بدنه میتواند منجر به برق گرفتگی شود.

 تابلوی HIGH VOLTAGE  یک منبع ولتاژ از صفر تا ۶KV قابل تنظیم با قدرت جریان دهی تا ۳۰۰ میلی آمپر است که البته این مقادیر میتواند بنا به سفارش تغییر کند. سیستم مجهز به ولت متر و میلی آمپر مترهای حساس است . طبق پروسه ای که محصول مورد نظر بایستی تست شود جداول مربوطه در محدوده های مختلف ولتاژ تکمیل میشود.

خود این تابلو هم بایستی امنیت کامل برای اپراتور را تامین کند چرا که هر گونه خطای اپراتور حین تست و بهره برداری از آن با توجه به ولتاژهای بالا برای او خطرات جدی را به همراه دارد.

از مهمترین حفاظتها ، عدم وجود خروجی ولتاژ بالا در صورت روشن کردن دستگاه قبل از صفرکردن خروجی آن میباشد.

وسایل اندازه گیری بایستی دارای دقت بالا تر از اداره استاندارد و همواره کالیبره باشند.

 تابلوی LEAKAGE TEST  یک منبع ولتاژ از صفر تا ولتاژ نامی و تا ۱۰% بالاتر از آنست .

در تست اول ، عدم وجود اتصال کوتاه بین خطوط تغذیه محصول با هم و با بدنه توسط ولتاژ ثابت و پایین انجام میشود.

در تست دوم ، میزان نشتی بین خطوط مصرف محصول ( فاز و نول ) و بدنه اندازه گیری و در جداول مربوطه ثبت میشود .

در مصرف کننده های سه فاز، این اندازه گیری برای هر سه فاز انجام میشود.

در تست بعدی ، مصرف کننده مورد تست به خروجی این منبع وصل میشود و میزان مصرف  در ولتاژ SET شده طبق استاندارد اندازه گیری میشود .

این اندازه گیری در طی یک پروسه زمانی انجام شده و با معیارهای استاندارد مقایسه میشود و به محصول ، برچسب انرژی متناسب تعلق میگیرد.

دقت اندازه گیری برای این پروسه بسیار مهم است .

 این ۲ تابلو در کنارهم و بصورت یک مجموعه ، بررسی کاملی از نحوه عملکرد و امنیت محصول را انجام میدهند .

شرکت مهندسی بافرتک  این مجموعه را بنا به سفارش تولید میکند و طی ۲۰ سال گذشته  ،  در بسیاری از مراکز و آزمایشگاههای اندازه گیری های استاندارد نصب نموده است .

مشخصات کلی متداول سیستمهای تولیدی به شرح زیر است :

 LEKAGE TEST

         تست وجود یا عدم وجود اتصال کوتاه (۴۰ولت ۱آمپر) SHORT TEST

          اندازه گیری ولتاژ بین ارت و بدنه مصرف کننده درجریان ۰ تا ۲۵ آمپر  عبوری از اتصالEARTH TEST  

          انداه گیری میزان جریان نشتی بین دوشاخه و بدنه مصرف کننده با دقت دهم میلی آمپر  LEAKAGE TEST

          اندازه گیری میزان توان مصرف کننده در شرایط نامی جهت برچسب انرژی POWER ANALYSER

 

HIGH VOLTAGE TEST

      – اندازه گیری میزان جریان نشتی بین دوشاخه و بدنه مصرف کننده با دقت میلی آمپر در ولتاژ تا ۶ کیلو ولت

      – این مجموعه در قالب ۲ تابلوی مستقل بسیار مرغوب مجهز به چرخ جهت سهولت در حمل تولید می شود .

      – هر دو سیستم مجهز به سیستم میکرو پروسسوری بوده و دارای تمامی حفاظتها می باشد.

      – وسایل اندازه گیری بکار رفته از نوع ابزار دقیق و با تلرانسهای کمتر از معیارهای اداره استاندارد می باشد.

      – هرچند کلیات تابلوها دارای ساختار مشخصی است ولی امکان اعمال تغییرات موردی بنا به سفارش وجود دارد .